Logistyka – opis kierunku

Praca magisterska z Logistyki to z pewnością niełatwe zadanie.  Nie każdy student jest w stanie mu podołać.  Jest to jednakże konieczne, jeśli chce się resztę życia posługiwać tytułem magistra logistyki. W tym artykule skupimy się nad tym, czym jest tak naprawdę logistyka oraz czym zajmuje się logistyk.

Logistyka jest nauką, która ma na celu sprawne , ekonomiczne i efektywne przepływanie  materiałów, surowców, towarów z punktu pochodzenia do konsumenta, w celu zaspokojenia jego potrzeb oraz wymagań.

Logistyk ma najkrócej mówić, realizować zadania, jakie stoją przed logistyką. Ma on zarządzać surowcami, wyrobami oraz powierzchnią magazynową w ten sposób, aby skutecznie dostarczyć dane rzeczy do punktu konsumpcji. Jest to w pewien sposób pobieżny opis tego, czym zajmuje się logistyk.

To, co z pewnością może motywować do pracy w logistyce, to zarobki.  Szacuje się, że średnia pensja na stanowisku logistyka wynosi 2840 złotych netto. 25% reprezentantów tej profesji zarabia więcej, aniżeli przytoczona tu kwota.  Dyrektorzy ds. logistyki zarabiają dziesiątki tysięcy złotych.

Logistykę można obecnie studiować na wielu uczelniach wyższych.  Spektrum wykładanych przedmiotów na logistyce jest bardzo bogate. Można tam znaleźć przedmioty typowo ekonomiczne i marketingowe, takie jak: Finanse i Rachunkowość, Marketing, Zarządzanie, czy Ekonomika Transportu.  Na kierunku Logistyka przerabiane są również przedmioty specjalistyczne, takie jak: Informatyka w logistyce, czy Logistyka międzynarodowa.

Studiowanie tego kierunku wymaga przede wszystkim analitycznego umysłu oraz systematycznej pracy. Osoba, która studiuje Logistykę, musi mieć precyzję w liczeniu. Wykonywanie zaawansowanych operacji matematycznych oraz informatycznych, nie może go przerażać. Studiowanie wymaga również odpowiedniej motywacji. Fakt, iż logistyka dynamiczniej się w Polsce rozwija, a zarobki w niej rosną, powinien być mocnym motywatorem.

Praca magisterska z Logistyki, a przyszła kariera.

Najlepiej już podczas studiów podjąć pracę w branży logistycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu ma się szansę na zdobycie odpowiedniej praktyki oraz kontaktów. Można dzięki temu zyskać również firmę, na podstawie której napisze się swoją pracę magisterską z Logistyki. Ogólnie należy pamiętać, że w tym fachu liczą się kompetencje, których nabywa się w praktyce.

Dodaj komentarz